Keresés ebben a blogban

2013. december 31.

Boldog Új Évet






B ékés álmainkba ne csalódjunk soha



O ltalmazzon minket angyalok mosolya

L elkünkben béke és szeretet virítson

D üh és gaz álnokság meg ne szomorítson

O stoba szólamra ne hajoljon szívünk

G azdagság kísérje minden vidám léptünk

Ú tjaink vigyenek igaz célunk felé

J övendőnk munkája ne váljon kereszté

É jszaka pompásan ragyogjon csillagod

V eled lehessek amikor csak akarod

E gymásra találjon most minden kereső

T ársával éljen minden egymást szerető

K özösen tegyük szebbé ezt a világot

Í zleljünk már most mennyei boldogságot

V áljon minden titkos, szép álmunk valóra

Á ldott legyen minden együtt töltött óra

N evetni tudjunk és őszintén örülni

O dvas idő fogát messze elkerülni

K eveset mondok végül, de szépet:


Kívánok Mindenkinek Boldog Új Évet!





1 megjegyzés:

VRJúlia írta...

Boldog új évet Isten áldásával!