Keresés ebben a blogban

2010. december 31.

BÚÉK


Sziasztok!
Elérkezett az Év utolsó napja és azon belül már csak 3 óra van hátra az ó évből.
Ha összegezni kellene. Majdnem elégedettséget mutatnék magam felé,de mint mindig most is vannak dolgok, amik kevésbé a tervek szerint alakultak. Nem vagyok elégedettlen !!! Így lezárva ezt az évet jónak könyvelem el.!!!!!

Néhány napja tanulás helyett összegyűtögettem egy-két érdekes dolgot babonákról,étkezési szokásokról egy szakácskönyvemből. A könyv címe Étel és Irodalom
Ezekközül néhányat leírok ide is.

De elötte:

Nálunk a minden évben már megszokott lencsfőzelék a menű egyik alkotója,hogy sok-sok pénzünk legyen az új évben. Hús leves disznó húsból,hogy kitúrja a szerencséket,de a hús tényleg minimális mennyiségű,mert nem fogyasztunk disznó húst az év 11 hónapjában. A rétes lemaradt az idén,így nem sikerült betekernem az esztendőt. Remélem ebből nem lesz probléma. :0)))

Ha véget ér az ó év és kezdődik az új esztendő mindenkit izgat vajon mit hoz az elkövetkezendő új év.

Már a XVIII. Században egyfajta fokhagyma kalendáriumról írtak. Erdélyben az volt a szokás, hogy 12 foghagymagerezdet mely mindegyike a következő év egy-egy hónapját képviselte, különválasztották, sóba helyezték és megvizsgálták, hogy melyik gerezd nedvesedett meg , illetve melyik maradt szárazon. Ebből jósolták meg, hogy melyik hónapban lesz bőséges csapadék és melyikben lesz szárazság.

A lencse szerepe a jövendő megjósolásában a fokhagymáénál is régebbi időkre nyúlik vissza. Az egyiptomiak nem csak életükben fogyasztották a lencsét,hanem a túlvilágra is magukkal vitték. Ezt tették a múmia-koporsókba útravalónak a halott számára. Ezsau egy tál izletes lencséért adta el elsőszülötti jogát és vele a szerencséjét is a Biblia szerint.

A lencse mítosza úgy tünik túlélte az évezredeket.

Indiából származó szokás , mely szerint a nedves lencsét tűlzacskóba kötik, felakasztják és néhány napon át nedvesen tartlyák míg ki nem rügyezik. Ezután néhány órán át citromlében pácolják és nyersen vagy forró vajban megpárólva ,illatos füvekkel izesítve fogyasszák el.

Tudva lévő dolog,hogy a malac is szerencsét hoz,mivel a disznó túr és felszínre hozza a szerencsét ellentétben a baromfival,mely kapar így eltávolítja azt.


Néhány az az internetről:

A népi kalendárium szerint újesztendő első napjával összefüggő nap. Szilveszterkor – akárcsak az év más ünnepein és jeles napjain – a szokások és hiedelmek az emberi életre, az állatállomány és a termés bőségére vonatkoztak.

Szilveszter éjjelén gombócfőzéssel, ólomöntéssel tudakozódtak a lányok jövendőbelijük neve és foglalkozása után. Sokfelé más praktikákat is alkalmaztak. Például Gyimesvölgyben „Akkor karót kötnek. Akkor mentek, kötővel megkötöttek. Hogyha az a karó nem vót teljesen meghántva, akkor gazdaghoz ment férjhez, s ha az a karó csóré vót, akkor szegényhez ment férjhez. Ha magos vót, akkor magos férfihez ment, s ha alacsony vót, akkor alacsony férfihez ment”

„Az a leány, aki meg akarta tudni, hogy férjhez megy-e az új esztendőben, az szilveszter estéjin elment az ablak alá, ahol sok gyermek volt hallgatózni. S ha azt mondták, hogy: »Menj el innen!«, akkor férjhez ment, s ha azt mondták, hogy: »Ülj le!« akkor nem ment férjhez az esztendőben – tartották a bukovinai magyarok”

Szilveszter estéjén a jászdózsai lányok férfinadrágot tesznek a párnájuk alá és megálmodják, hogy ki lesz a jövendőbelijük. Közismert, András-napkor is gyakorolt praktika, hogy sótlan pogácsát sütnek egész napi böjtölés után, maguk mellé teszik egy kis vízzel, hogy álmukban eljöjjön a jövendőbelijük és együtt egyék meg.

A szilveszteri szokásokban különösen éjfélkor van fontos szerepe a zajkeltésnek, melyet neveznek kongózásnak, csergetésnek, pergőzésnek, nyájfordításnak.

A szilveszteri gonoszűző zajcsapás Erdély falvaiban is szokás volt. Magyarlapádon a serdülő fiúk kolompokkal, csengőkkel, ostorokkal, bádogdarabokkal lármáztak az éjféli harangszókor. Kicserélték az utcakapukat, a patakon át pallóként rakták, a lányos házak tetejére szalmaköteget vittek, hogy azzal jelezzék az eladó lányt. Almásmálon, szolnok-dobokai községben éjfélkor lövöldöztek, tülköltek. Hajdúdorogon a pásztorfiúk kongatással kergették az óesztendőt. Az udvarokban engedélykérés után a dudás fújta az „Óh szép Jézus...” kezdetű éneket, mialatt a többiek karikás ostorral pattogtatva, csengővel, kolomppal és egyéb lármázó eszközökkel szaladgáltak. A háziaktól pénzt vagy kalácsot kaptak.

A kongózáshoz, zajcsapáshoz tartozott a gulyafordítás is, például Hajdúdorogon. Engedélyt kértek: „Megfordíthatjuk a Szent Péter csordáját?” Kongattak, énekeltek. Tréfás versekkel kérték az adományt

Bemennék én tihozzátok,
Ha van jó erős pájinkátok,
De ha nincsen pájinkátok,
Be sem megyek tihozzátok.

Hajdúhadházon azt kérdezték: „Most jöttem a Hortobágyról, szabad-e megtéríteni a gulyát?” Pergőztek, csergettek, dudáltak. Jutalmul bort, pénzt kaptak (Igmándy 1941: 121). Hajdúszoboszlón a szilveszteri zajcsapáshoz mondai hagyományt fűznek: egy török támadás sikeres elhárításának az emlékére tartják. Délután öt óra körül minden pásztor a piacra ment ostorát durrogtatva. A piacon éktelen zajcsapásba kezdtek – kolomppal, dudával, lövöldözéssel. A hagyomány egyik változata szerint a törökök 1660. december 31-i támadása alkalmával az asszonyok összeverték a tepsiket, meghúzták a harangokat, és a nagy zajjal űzték el a törököket. Egy másik eredetmagyarázat szerint a hajdúk török martalócokat üldöztek, és visszatérve köd ereszkedett rájuk; hogy hazataláljanak, az otthon lévők nagy zajt csaptak. Magyarázzák a szokást úgy is, hogy csergetve temetik az óesztendőt. A szokás Hajdúszoboszlón látványos felvonulássá alakult az utóbbi évtizedekben.

A moldvai hejgetés vagy urálás zajcsapással, bőségvarázsló rigmussal, adománykéréssel egybekötött szokás. „Hogy a kolektyiva megindult, a fiaim, s más emberek többen, tizen, tizenöten esszegyültek, a téesztől elvettek négy ökröt s béfogták egy nagy ekébe, feltettek vaj négy zsák búzát a kocsiba, s az ekét utána s mentek urálni. Bémentek az embernek az udvarába, és keresztül-kasul összeszántották az udvarát s meghintették búzával. Az ostorokval rittyegtettek, s szültültek, doboltak, és minden szóra mondták: hajtsad, haj! hajtsad haj! S azt felszántották, az udvart, mindent, bévetették búzával, mig az a búza elfogyott, egész éjjel” . Az urálás szövege a gabona útját követte a kenyér elkészültéig, emellett jókívánságokat sorolt a gazda és családja számára. A klézsei változatban így hangzik az adománykérés:

Mi nem innen jöttünk,
hat, hét országon túlról jöttünk,
elszakadt a bakancsunk,
elszakadt a kabátunk,
nincsen még kucsmánk es a fejünkben.
Ha münket béhivnátok,
egy kis kolbászval megkinálnátok,
egy jó kancsó bort az asztalra tennétek,
még ha adnátok egy küs pénzt is,
hogy vegyünk vele bocskort,
vegyünk vele kabátot,
vagy kucsmát a fejünkbe,
nagyon megköszönnénk.

Szokás volt a szilveszteri kántálás. A felnőttek, legények körében élő hagyományból a két világháború között már a gyerekek s végül a cigányok adománykérő szokása lett.

A szilveszteri kántálást másnap az újévköszöntés követte. Vasszilvágyon szilveszter este a következő rigmussal jártak a gyerekek a hatvanas években:

Este harangszóra, gilingalangóla,
Azt hirdeti, itt az évnek, itt a fordulója.
Azért friss egészséget,
Bort, búzát, békességet.
Aggyon isten bőven,
Az újesztendőben.

Országszerte elterjedt egyházi eredetű kántáló ének az „Újesztendő vígságszerző...” kezdetű, mellyel éppúgy jártak köszönteni szilveszter napján, mint újévkor. Kunmadarason a legények subában, kiütött tetejű sipkában jártak kántálni. Az arcuk elé papírmaszkot tettek, amelyre szakállt, bajuszt ragasztottak. Az „Újesztendő vígságszerző...” kezdetű énekkel jártak, de voltak csoportok, akik az alábbi köszöntőt mondták:

Boldog újévet!
Pénzt, süteményt, bort!
Egyenes a kémény,
Görbe a disznóláb,
Áldja meg az isten azt a gazdát,
Ki a szegény kántálóknak ád!

– ha nem kaptak, a köszöntő sorai így hangzottak:

Verje meg az isten azt a gazdát,
Ki a szegény kántálóknak nem ád!
Szilvesztert alkalmas időnek tartották a haláljóslásra. Jósoltak véletlenből: „Aki hálaadásról hazamenet elesett az úton, meghalt még abban az évben” – hitték Jászdózsán :
kulcsforgatással, például a bukovinai magyarok: „Hát tettek egy kulcsot a szent könyvbe, újesztendő előtt való estén, belékötötték, s azt forgatták az ujjikon, s ahányat fordult a kulcs, azt mondták, annyi évet él. S mikor megállt, vagy a cérna elszakadott, akkor meghal”
A szilveszteri időjárásjóslás az aznapi időből történt: „Északi szél hideg, a déli enyhe telet jósol” Bácstopolyán (Borus 1981: 14). „Ha az esztendő utolsó napján szíp, tiszta üdő volt, eszt monták: Szilveszter vígezte jól nekünk az üdőt, várhatunk jövőre boldog újesztendőt!” – tartották Berettyóújfalun
Jósolnak ilyenkor is fokhagymával, hagymával. Például a bukovinai magyarok: „Ha kiváncsi volt a gazdaember, hogy milyen időjárás lesz az újesztendőben, minden hónapban, akkor vöröshagymát kettévágott és tizenkét kovát lebontott róla s mindenikbe tett egy kis sót s azt felrakta a tüzelőnél a párkányra. Reggel aztán sorbavette a hónapokat, mert mindegyiknek nevet adott. Amelyikben nem olvadt el a só, az száraz hónap volt, s amelyikben elolvadt, az esős hónap volt. Így tudta meg, hogy milyen üdőjárás lesz az évben” (Bosnyák S. 1977: 188). Hasonló módon jósolnak fokhagymával is, melyből tizenkét gerezdet tesznek egymás mellé, a közepébe lyukat fúrnak és abba sót tesznek.

A szilveszteri szokások ma városon és falun egyaránt a hangos, vidám évbúcsúztatást jelentik. Mikor trombitával, petárdákkal búcsúztatják az óesztendőt, nem gondolnak arra, hogy milyen ősi gonoszűző, bőségvarázsló mágikus eljárásoknak az emlékei élnek ezekben a szokásokban is


Kívül, belül maradjon
Békében az ország;
A vásárra menőket
Sehol ki ne fosszák.
Béke legyen a háznál
És a szívredőben.
Adjon Isten, ami nincs,
Ez uj esztendőben.
Arany János

MINDENKINEK KÍVÁNOK NAGYON VIDÁM,BOLDOG, Új ESZTENDŐT!!!!!!

2010. december 25.


Karácsonyi titok...?
Ha varázsolhatnék egy nagy asztalt,
ha mindenki körbeülhetné azt,
ha egyszerre foghatnánk
szíveinket kezeinken át,
akkor
megéreznénk milyen más
a szeretet dobbanás.

Ha megváltoztatható az ember,
ha békéssé válhat a tenger,
ha mindenki megláthatná
álmaiban élő csodák
mindennapjainak igazát,
akkor
meglelnénk a titkot talán:
lelkünk örök karácsonyát.

Áldott, Békés , Nagyon Boldog Karácsonyt Kívánok minden olvasómnak!

2010. december 23.

Karácsonyi zenék


Karácsonyi asztali díszek
Készítettem asztali díszeket tegnap éjjel.
Ilyenre sikerültek!!!


Mézeskalács


Sziasztok!
Köszönöm,hogy ide is benéztél!

Gyorsan írok pár sort a nagy karácsonyi forgatag közepette, hogy lássátok a blogomra is szánok egy picúrka időt.

Nem tudom ti hogy vagytok a karácsonyi készülődéssel,de Én állandóan telis-tele vagyok tennivalókkal.
Reggel van és járnak az örlők az agyamban,hogy hogyan osszam be a napomat,hogy mindent megcsináljak,amit még elterveztem.
A sütögetés nagy része mára maradt.
Főzni nem szoktam karácsonyra,mert a szülőknél és rokonoknál vagyunk 24-25-én. 26-án halat szoktam sütni, az idén is így lesz,bár akkor is feszített a tempó,mert a rokonok és a tesómékhoz megyünk délután vendégségbe.

Ott tartottam,hogy sütés.
A mézeskalácsok már elkészültek,de sajnos csak tegnep.Így lehet ,hogy nem lesz olyan puha,mintha 4-5 nappal elöbb sütöttem volna.
A dekorálás kicsit egyeletlen,de majd ha edzettebb leszek akkor talán jobban fog menni!!!Ezt még gyakorólgatnom kell. Szerintem Ti is így gondoljátok. !!!!
Jó úton vagyok fejlődök és fejlődik a finommotorikám is. Pár év múlva már mesteri mézeskalácsfigurákat fogok pingálni. Azt hiszem . :0))))

Az íze csodás.!!!!
A Gyula már rá is vettette magát.El kellett dugnom egy részét a sütinek,hogy maradjon a vendégeknek is majd. :0)))

2010. december 12.

Cipősdoboz 2010

Idén is csináltam dobozokat. Egy 14 éves fiúnak és egy 14 éves lánynak szeretnénk eljuttatni.
Holnap visszük a gyűjtőhelyre.

cipősdoboz 2009


Sziasztok!

Már 3. éve készítünk rászruló gyerekeknek a Baptista Szeretetszolgálat által meghírdetett cipősdobozba ajándékot. Tavaly a meghírdetett pályázaton is részt vettem,aminek a címe :
A legkreatívabb cipősdoboz
3. helyezést értem el. Az ajándékomat a Duna Palotában vehettem át személyesen,ahol gyereknek szoló műsorral volt egybekötve. Jó volt látni,hogy mekkora örömmel vették át a dobozokat a gyerekek,amiket ott osztottak szét.Párszor el is érzékenyültem.
Ő adoboz

2010. december 11.

Jégbe fagyott fűszálak
Ma elmentünk fotózgatni egy picit. A velencei-tóhoz mentünk,mert az viszonylag közel van hozzánk és imádunk ott sétálgatni.

Nagyon szépet láttam !!
Egyből lencsevégre vettem. A víz megfagyott a fűszálakon.Olyan volt,mint egy koralzátony, vagy legalább is nagyon hasonlított arra.

Anettól megérkezett az ajándékom


Csütörtökön Én is átvettem az ajándékomat a postástól,amit Anett készített Nekem!
Csoda szép üvegékszereket kaptam !
Mégegyszer köszönöm !!Nagyon Szépek!!

Karácsonyi Adok-Kapok játék

Tímel még októberban meghírdetett egy játékot Karácsonyi Adok -Kapok címmel.
Lehetett jelentkezni játszani és a jelentkezők közül kisorsolta ,hogy ki -kinek fog ajándékot készíteni.
Nekem Pinkert Anikónak kellett készítenem ajándékot.Küldött néhány infórmációt minek örülne,ezekből próbáltam választani.
Egy dobozt és fenyőfa díszeket festettem neki,amik fából vannak és piros színűek.
A képek nagyon rosszul sikerültek az ajándékokról,mert mobillal csináltam.Elromlott a fényképezőnk,de azóta sikerült újjat venni.

2010. december 5.

Advent 2. vasárnapján

Adventkor

Ködös hajnal-órák, tejszínű reggelek,

a földön sárguló, elkínzott levelek.

Az ég hólyagszemén nem tör át a nap

sugárnyalábja felhőtlen megakad.

Az ősz lassan lépked, majd télbe borul

és ahogy megvirrad, be is alkonyul...

Este tompa fények remegnek az utcán,

megtörnek a tócsák fodródozó foltján.

De a hétköznapok bágyadt szürkesége

nem törheti meg azt, ami bennünk béke.

Lelkünkben reménység, a szívünkben áldás:

Ránk köszöntött advent,

boldog Jézus-várás...

Ágh Tihamér


Advent 2 vasárnapja van.Meggyújtottuk a 2 gyergyát is a koszorún.

Az időjárás is zord hedeg van kint. A mikulás végre szánnal jöhet,mert nem olvadt el a hó.

http://www.care2.com/send/card/6409

Remélem Ti is jók voltatok és nem kaptok virgácsot a mikulástól!?!!!!! :0))

2010. december 1.

Advent
Beköszöntött az ADVENT időszak.

A virágárús boltokban megjelentek a az adventi koszorúk.

A „szabályos” koszorú fenyőből készül, rajta három viola és egy rózsaszín gyertya. Más díszek is rákerülhetnek, de azok már nem tartoznak a lényeghez.

Én hosszú évek óta kb 10 éve saját magam készítem az Adventi koszorúnkat .

Szedtem össze néhány érdekes információt az Advent szó jelentéséről és maga a keletkezéséről ,szokásokról stb.

Advent a karácsony (december 25.) előtti negyedik vasárnappal– más megfogalmazásban aSzent András apostol napjához (november 30.) legközelebb eső vasárnappal – veszi kezdetét és karácsonyig tart.

Az advent szó jelentése„eljövetel”. A latin „adventus Domini” kifejezésből származik, ami annyit tesz: „az Úr eljövetele.

A szentcsalád-járás[1] a 20. század elejéről származó katolikus szokás. A hívek minden nap más házhoz visznek egy a Szent Családotábrázoló képet, és e képnél imákat mondanak, s kisebb szertartásokat mutatnak be. A népszokás arról abibliaieseményről emlékezik meg, amikor a gyermekét váró Szűz Mária és Szent JózsefBetlehembe érvén szállást kerestek maguknak.

Adventkor a 1920. század óta szokás koszorút készíteni. Azadventi koszorú ősét1839-benJohann H. Wichern németevangélikus lelkész készítette el: egy felfüggesztett szekérkeréken 23 gyertyát helyezett el, melyek közül minden nap eggyel többet gyújtott meg karácsonyig.

Ma az adventi koszorú általában fenyőágból készített kör alakú koszorú, melyet négy gyertyával díszítenek. A gyertyák színe katolikus körökben egy rózsaszín kivételével lila, mert a katolikus hagyományok szerint az advent színe a lila, a bűnbánat és a megtérés jelképe, a koszorú négy gyertyája közül – a meggyújtás sorrendjében – az első, a második és a negyedik lila, míg a harmadik, a közelgő ünnepet szimbolizálva: rózsaszín. A negyedik színe a bűnbánatot kifejező lila. Manapság sokan már különböző színű gyertyákkal díszítik az adventi koszorút, zöld, sárga, kék, fehér, arany, ezüst, narancssárga, szinte bármilyen színű lehet. Az adventi koszorún mind a négy gyertya egyszerre ég ezen a napon. A gyertyákat vasárnaponként (vagy előző este) gyújtják meg, minden alkalommal eggyel többet. A világító gyertyák számának növekedése szimbolizálja a növekvő fényt, amelyet Isten Jézusban a várakozónak ad karácsonykor.

Minden gyertya szimbolizál egy fogalmat: hit, remény, szeretet, öröm. A gyertyák egyben akatolikus szimbolika szerint egy-egy személyre vagy közösségre is utalnak.

Sziasztok!

Régen írtam már a blogomba,de mostanában nagyon elfoglalt vagyok. A november és a december mindig nagyon zsúfolt hónapok számomra. Egy tanfolyamra is járok,ami februárban véget ér,de addig sokat kell még tanulni. Egy Kereskedő -Boltvezetői Okj-s tanfolyamot kezdtem el. Remélem sikeresen fogom befejezni?!?!!!!

Elérkezett az év utolsó hónapja, a december.
A hó esik kint ,bent a szóbában mécsesek pislákolnak. Az ablakaimban a hangulat világítások már kint vannak. A lakás feldíszítve.

Az idei évünk az első év,hogy már majdnem mindenkinek megvettük az ajándékát.Most nem hagytuk késöbbre, mert kész káosz szokott eluralkodni felettünk,amikor még 23-án is ajándékok után futkosunk.
Kiváncsi vagyok ,mennyire fogok elhavazi,így,hogy már az ajándékok itt sorakoznak a csomagolásra várva.!?!

Az Adventi koszorún pár nap múlva a 2.gyertyát gyútjuk meg .
Hirtelen azt fogjuk észre venni,hogy nyakunkon a karácsony.
Hamarosan előkerülnek a kedvenc karácsonyi filmeink is,amiket minden évben megnézünk . (Igazából szerelem, Tél Apu)

Mindenkinek Kellems Készülődést kívánok a Karácsonyhoz!!!